the rose of allendale

The Rose Of Allendale

The Rose Of Allendale

Het verhaal van “The Rose of Allendale”  heeft zijn oorsprong in het Engelse gehucht Allendale, gelegen in het graafschap Northumberland in het noord-oosten van Engeland. In vroeger dagen wel het middelpunt van het Britse rijk genoemd. Tegenwoordig is Allendale een dorp met