jason eady

Jason Eady

Jason Eady

Deze van oorsprong uit Mississippi afkomstige en in Texas opgegroeide singer-songwriter heeft na een incubatieperiode van zeven jaar een muzikale metamorfose ondergaan die zich heeft ontwikkeld via eenzame delta-blues, inspirerende gospel-harmonieën, poëtisch gesponnen verhalen en naar naakte en eerlijke good